Welkom!

Erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de Nederlandse samenleving. Media en digitale informatie zijn volop in ons leven. Al deze onderwerpen hebben een groot effect op onze maatschappij en geven de identiteit aan onze maatschappij. Ze zijn een belangrijk maatschappelijk fundament.

Cultuur
is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een kleine groep mensen en een specifieke groep instellingen die op dit moment door de overheid gesubsidieerd wordt. Door de veranderende plek van Nederland in de wereld, mondialisering en technologisering biedt cultuur en identiteit kansen voor Nederland om dit te verstevigen. Erfgoedbehoud, cultuuronderwijs en de waarborg voor vrijheid van expressie zijn belangrijke onderwerpen binnen de cultuursector waar de overheid garant voor moet staan. Zij creëert daarmee maatschappelijk draagvlak.

De VVD ziet ook een rol voor de overheid in het stimuleren van historisch besef, in de overdracht van kennis uit het verleden en het behoud van ons nationaal
erfgoed. Nederland heeft een rijk aanbod van kwalitatief goede instellingen. Cultuur is van belang voor onze ontwikkeling. Creativiteit gestimuleerd door kunst en cultuur zorgt voor innovatie. Dat heeft een positief effect op de economie en onze samenleving. Om deze reden verdient cultuuronderwijs een vaste plek in het primair, middelbaar en voortgezet onderwijs. Waardering voor cultuur begint met kennis ervan.

Digitale informatie
is alom aanwezig in ons leven. Soms bewust en soms onbewust. Het komt tot ons via diverse media. De hoeveelheid data die wij met elkaar produceren groeit explosief. Het sturen van mailtjes en tweets, het maken van video’s en foto’s, het gebruik van apps, surfen op internet, metingen van sensoren en bellen met je smartphone. Maar ook het kijken naar televisieprogramma’s behoort hierbij. Alles levert (digitale) data op.
Computers worden steeds sneller en krachtiger en zijn in staat om die grote berg aan data te analyseren. Zo’n analyse kan patronen en verbanden ontdekken die de mens zelf niet kan maken. Dit levert nieuwe inzichten op en zelfs de mogelijkheid om zaken te voorspellen. De groei van de hoeveelheid data, databronnen en analysemogelijkheden wordt vaak aangeduid met de term big data.

Het gebruik van deze gegevens en het gebruik van media is ingrijpend veranderd. De verschillende manieren waar nieuws, kennis en vermaak worden geconsumeerd is veelzijdig en breed. De publieke omroep (lokaal en nationaal) hierbinnen is een belangrijk medium. Het mediaspeelveld is wel in een rap tempo vergroot door verschillende mediakanalen. Ook de gedrukte media zijn nog steeds aan het innoveren om bij te blijven in deze snel veranderende wereld.

Het thematisch netwerk Cultuur en Media is het platform binnen de VVD om ervaringen en kennis te delen, debat aan te gaan, standpunten te bepalen en positie te kiezen op dit gebied. Door mee te doen heb je invloed op het liberale beleid in deze!

Pieter Heiliegers
Voorzitter thematisch netwerk Cultuur en Media