Amendementen Liberaal Netwerk Cultuur en Media overgenomen op partijcongres

Op het afgelopen VVD partijcongres van 19 november zijn enkele amendementen van het Liberaal Netwerk Cultuur en Media aangenomen. Een daarvan gaat over tradities in het onderwijs. Het liberaal netwerk hecht er waarde aan dat er in het onderwijs aandacht is voor Nederlandse tradities. Maar we verwachten niet dat leerkrachten die onderschrijven, wat wel in de oorspronkelijke tekst stond.