Meld je aan voor de programmacommissie!


Het liberaal netwerk Cultuur en Media organiseert inspirerende bijeenkomsten over de cultuur van Nederland. Daarbij gaat het ons niet alleen om wat in schouwburgen, theaters en diverse media te zien is, maar richten we ons ook op de Nederlandse cultuur in brede zin. Wat zijn de Nederlandse gewoonten en tradities? En wat willen we daarvan koesteren en bewaren en wat willen we veranderen? We leggen het verband tussen politiek, bestuur en organisaties in de cultuur- en mediasector. 

De programmacommissie bedenkt en organiseert deze bijeenkomsten. Thema's kunnen bijvoorbeeld zijn onze bankcultuur of de Nederlandse bestuurscultuur. De bijeenkomsten vinden plaats bij een organisatie of instelling die het thema extra diepte of kleur kan geven; denk bijvoorbeeld aan het Rijksmuseum of de redactie van het Financieel Dagblad.

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent geïnteresseerd in cultuur en media en je wilt hier graag met andere liberalen van gedachten over wisselen. Natuurlijk ben je dus lid van het liberaal netwerk Cultuur en Media.
  • Je kunt verbanden leggen tussen diverse uitingen in  cultuur en media met vraagstukken in de maatschappij.
  • Je hebt interessante ideeën voor bijeenkomsten over thema's waarin je die verbanden legt.
  • Je hebt het organisatorische vermogen, de tijd en bij voorkeur ook het netwerk om die bijeenkomsten (mede) te organiseren.
  • Je kunt goed functioneren in een team.

Wat bieden we je?

  • Goede ideeën voor bijeenkomsten worden opgenomen in ons jaarprogramma.
  • We helpen je om de bijeenkomsten op te zetten en er een succes van te maken.
  • Over jouw ideeën voor bijeenkomsten gaan we met je in gesprek zodat we de concepten ervoor samen zo scherp en aantrekkelijk mogelijk maken. 
  • We helpen je interessante sprekers te vinden, waaronder politici en bestuurders uit de VVD en aansprekende mensen uit de cultuur en mediawereld. 
  • We helpen je deelnemers voor de bijeenkomsten te vinden en waar mogelijk en wenselijk ook publiciteit te genereren. 


Uiteraard is het lidmaatschap van de programmacommissie onbezoldigd.

Geïnteresseerd? Stuur een e-mail naar secretaris@cultuurenmedia.vvd.nl.